‌به تنهایی ام افتخار میکنم،چون میدانم تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است.!!!


.


.


.


۱۳۷ کاربر این مطلب را دیده اند و تعداد کل بازدید ها از این پست : ۱۶۰
موافقین۲ مخالفین۰

من دلم پاکه ...

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۱۱ ب.ظ

نظرات
نظرات (۵)

Krystal
Krystal در تاریخ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۹ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. Thskan!
S҉A҉H҉A҉R҉ ....
S҉A҉H҉A҉R҉ .... در تاریخ ۱۸ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۰۷ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
دمتون گرم:)
(۱۸ فروردين ۹۵، ۲۲:۱۲) : چاکرتم .....🙌

Dr. яαδ
Dr. яαδ در تاریخ ۱۸ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۸ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░▀█▀░█░█░█░▄▀▀░
░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░█░░█▀█░█░░▀▄░
░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░█░░█░█░█░▄▄▀░

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
(۱۸ فروردين ۹۵، ۲۲:۰۵) : 😁😁😁😁

Raha .🎶
Raha .🎶 در تاریخ ۱۸ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۲۹ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
حرفو ندارم اخه فروردینى نیستم
(۱۸ فروردين ۹۵، ۲۲:۲۵) : خخخخ
اشکال نداله...😅

طاها میرویسی
طاها میرویسی در تاریخ ۱۸ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۲۵ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
من دنبالتون کردم میشه منو دنبال کنین؟
(۱۹ فروردين ۹۵، ۱۷:۰۲) : چشم.....👌

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.