‌به تنهایی ام افتخار میکنم،چون میدانم تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است.!!!


بهش بگید بیاد کاریش ندارم ....!😡🔫


اگه با پای خودش نیاد ، خودم میام چشاشو از کاسه در میارماااا....


۲۰۹ کاربر این مطلب را دیده اند و تعداد کل بازدید ها از این پست : ۳۸۰
موافقین۵ مخالفین۰

من دلم پاکه ...

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳ ق.ظ

نظرات
نظرات (۲۶)

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۳۲ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
چشمت بی بلا
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۷:۳۳) :

😊🙌

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۲۸ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
آبجی اگه دیدی یه نوشته روعکس هست -عکسوبهم بده تانوشته یاواترمارکوپاک کنموتحویلت بدم
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۷:۳۰) : چشمممم...

علی محمدرضایی
علی محمدرضایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۰۷ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
منظور جوابت به نظرم رو نفهمیدم
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۷:۰۷) :

کدوووموووو؟!؟😳


برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۰۲ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
پیدامیشه
تواین سایتا نوشته بودهرنفری 3الی4همزادداره پیدامیشه ایشاالله
غصه نخور-کشمش بخوربانخودچی
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۷:۰۳) :

خخخخ چشم ....😉برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
آبجی همزادت پیداشد
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۷:۰۰) :

نمیدونم گوربه گوری کوووجاااست؟!؟ خخخخ😅😅

این عکسو ببین اگه گفتی کیه؟!!😒

داداش خوشگلمه ...الهی. اجی کوچکترش فداش شه خخخعلی محمدرضایی
علی محمدرضایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۴۲ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
خخخخخ
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۶:۴۵) :

واقعا قشنگ بود....با لجه قشنگ ترم شود ...

همیشه تو نوشته هات از لهجه اصفهونی زیاد استفاده خودمونی تر میشید خخخخ

تازشم یکم درشت تر بنویس چشااش از کاسه در اودم 😹😹


برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۱ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
آبجی منتشرکردم بروببین کوچولوبودم چی چی بودم
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۶:۳۷) :

خعلی قشنگ بود ....😅😅😅


برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۲ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
آبجی یه نظرخواهی
میخوام یه مطلب توسایتم بزارم درباره اصفهان
میخوام بدونم بنظرت چی بزارم
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۶:۲۶) :

امممممم.....😏

یه خاطریه چیزی تعریف کن که توووش از لجه ی اصفهانی بکار رفته باشه 

از خودت باشه جالبترم میشه ....😉یه همچین چیزی برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۱۰ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
آبجی اومدم
آبجی اینم آموزشی که قولشودادم
http://bayanbox.ir/download/2368974962794328011/Presentation1.pdf
آدرس سایت
https://www.twinsornot.net/#
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۶:۱۹) :

ممنوووونم داداش...😊

kimia ...
kimia ... در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۳۶ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
خخخخ لایک
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۴:۵۴) :

مچکرم......😉

😅😅😅😅

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۸ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
بعدنمازوناهارم کامل نشونت میدم خواهری
موقت بای
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۴۹) :

هی.....نووووش مماخت 🙋

به سلووووووومت 🙌

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۶ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
یه عکس ازخودت اول بزار بعدایک عکس ازدخترعمه یاخاله ات ببین چی میشه
ببین درصدش چنده
هرچه بیشترهمزادیتون بهتر
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۴۷) :

میزارم .....بعد هیچی نمیاد خخخخ
دور صورتماهم  مربعی میشه ولی بعدش هیچ ...هویچ به تمام معنااا 😩

😅😅😅

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۰ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
آبجی میخای درسایتت معرفیش کنم این وبسایتوتا بلاگی ها همزادشونوبشناسند

-------
راستی چی شد
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۴۳) :

فعلا درگیرشم ....خخخخخ

نمیشه ببم جان نمیشه ...نمیدونم مشکل از منه یا از این خخخخ😅😅برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۳۱ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
ابجی دوتاعکساموگذاشتم برام53درصدنشون میده
عکس خودموپسرعمومو
حالاتوچه عکسایی گذاشتی وچنددرصدنشون داد
https://www.twinsornot.net/
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۳۴) :

آهان صبر کن برم ببینم چی میشه 😃

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۲۵ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
سرچ کردم
این صفحه رومیگی
http://www.nishfun.ir/8932/%d9%85%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9/
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۲۸) :

😊

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۱۰ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
برونویسندش شو
وایمیلشوگیربیار

**خیلی نامفهوم گفتی بازترش**
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۱۱) :

چیشو باز کنم ......یه سایت گونده بکه 

منکه نمیتونم نویسندش شم خخخخ
😅😅😅😅قهرمان **
قهرمان ** در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۸ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ فوتوشاپه .
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۱۰) :
خخخ خووو 

فوووتوووو شاپ کوجا بود عامو 😅

مدارکشم موجوده نشوووون بدم ؟!.😆😝برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۰ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت - ارسال ایمیل )
حالادرباره چی میخوای-حالاچرازشت مثلاقشنگاچشونه
اره میتونم
اون چیزیوکه میخوای نام کاربریت وپسوردت بشه بهم بگوتادرستش کنم برات
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۲:۰۱) :

همون زشتشم کارم را میفته ...خخخ
ااا قربان اولم سنه ..😊
باعش الان میگم داستان چنه.....

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۱:۵۷ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
چی شده
اره کمکت میکنم
خصوصی بگو
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۱:۵۸) : 😖!!!!!

ببخشیدد ...👰

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۱:۵۴ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
چی شده
اره کمکت میکنم
(۲۲ مرداد ۹۵، ۱۱:۵۸) :
😔!!!!!

برادرم
برادرم در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۶:۲۸ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
بابا عجب جوونی
عجب جربزه ای
9تاهندوانه داره حمل میکنه آبجی
3تابادندون
6تابادست به این میگن یه مردواقعی بدردبالاکردن موتورماشین میخوره
بایدباهاش صحبت کنم درآینده استخدامش کنم.
**این جوان دارای قومیت لر-خرس کش است به اونزدیک نشویدخطریست**
(۲۲ مرداد ۹۵، ۰۹:۳۰) :


لامصب آدم نیست ، آدم فضایی خخخخ
خخخخخخ حتما بهش میگم بیاد پیشت 😅😅

یاخداااا الفرار....🏃🏃🏃🏃

•°*”˜♫ raha  ♫˜”*°•
•°*”˜♫ raha ♫˜”*°• در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۱:۴۴ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
گفتم بگو خانوم دکتر ... خخخخخ

منکه هعیییی
(۲۲ مرداد ۹۵، ۰۹:۲۷) :

چشمممممم خانوووم دکتر 😅

خداروشکز که زنده ای 🙌

رضا خسروخاور
رضا خسروخاور در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۴۲ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
دنبال کنید تا دنبال بشید.
(۲۲ مرداد ۹۵، ۰۰:۴۵) :


اووووو.....چه قانون مدار😒

نمیشه حالا دنبال کنید دنبال نکنم ؟؟؟😊

•°*”˜♫ raha  ♫˜”*°•
•°*”˜♫ raha ♫˜”*°• در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۳۱ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
خخخخخ گودزیلا جوون خوبی ؟؟
(۲۲ مرداد ۹۵، ۰۰:۳۳) :


خخخخ انگار تو بهتری پیره زن 😅😅

Fatemeh .79
Fatemeh .79 در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۲۴ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
خخخخ
چقدر وبت عوض شده!
قالب جدید مبارک
(۲۲ مرداد ۹۵، ۰۰:۲۷) :
 خخخخخو خووو

حالا خوبه یا نه ؟!!!

قابل تورو نداره بکن برا خودت،ممنووونم خخ

دست داداشم درد نکنه 😅

سیّد محمّد جعاوله
سیّد محمّد جعاوله در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۱۹ در مورد این مطلب گفته: ( - مشاهده وب سایت)
همیشه یه استثنا هس خوب
(۲۲ مرداد ۹۵، ۰۰:۲۱) :

نه دیگه در این حد ......این دیگه خود گودزیلاست خخخ

😄😄😄


ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.