‌به تنهایی ام افتخار میکنم،چون میدانم تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است.!!!

!مارو از نظر های قشنگتون بی نصیب نذارید....‼‼
آخرین نظرات
  • ۲ بهمن ۰۰، ۱۲:۳۲ - رضا
    Hbd
نویسندگان

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

۲۳
ارديبهشت

 

در بهترین مکان متولد شد«کعبه »🕋
در بهترین روز متولد شد«جمعه»⏳
جانشین بهترین پیامبر بود«محمد»🌞
همسر بهترین زن دنیا بود«فاطمه»
پدر بهترین بچه های‌ دنیا بود«حسن حسین»
در بهترین ماه به شهادت رسید «رمضان»
در بهترین شب ضربت خورد«اول قدر»
در بهترین شب شهید شد«دوم قدر»
در بهترین حالت بود که ضربت خورد«نماز»
در بهترین حالت نماز بود «سجده»

.

.

.
ای بهترین بهترینها دستمان را بگیر!🤗

 

  • من دلم پاکه ...