‌به تنهایی ام افتخار میکنم،چون میدانم تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است.!!!

!مارو از نظر های قشنگتون بی نصیب نذارید....‼‼
آخرین نظرات
  • ۲ بهمن ۰۰، ۱۲:۳۲ - رضا
    Hbd
نویسندگان

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۲
بهمن

-یاد دارم در غروبی سرد سرد ،میگذشت از کوچه ها یک دوره گرد.داد میزد:

کهنه قالی میخرم،دسته دوم جنس عالی میخرم،کاسه وظرف سفالی میخرم،گر نداری کوزه خالی میخرم...

اشک در چشمان بابا حلقه بست،عاقبت آهی کشید،بغضش شکست.

اول ماه است و نان در سفره نیست،ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟ ؟ ؟

بوی نان تازه هوشش برده بود،اتفاقا مادرم هم روزه بود،خواهرم بی روسری بیرون دوید.گفت:

                                .........آقا سفره خالی میخرید؟؟؟.......

  • من دلم پاکه ...
۰۱
بهمن

وقتی از چشم تو افتادم،دل مستم ،شکست

عهدوپیمانی که روزی بادلت بستم ،شکست


ناگهان دریا!تورا دیدم حواسم پرت شود 

کوزه ام بی اختیار افتادواز دستم،شکست


دردلم فریادزد فرهاد وکوهستان شنید

هی صدا درکوه،هی``من عاشقت هستم``شکست


بعد تو آیینه های شعر سنگم میزنند

دل به هرآیینه،هرآیینه ای بستم،شکست


عشق زانو زد،غرورم گام هایم خرد شد

قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم ،شکست


وقتی از چشم توافتادم نمیدانم چه شد

پیش رویت آنچه رایک عمر نشکستم،شکست...

  • من دلم پاکه ...